Nieuwe subsidie van het revalidatiefonds voor VRsupermarkt

Het Revalidatiefonds heeft een subsidieaanvraag gehonoreerd voor verder onderzoek met de VRsupermarkt. In dit nieuwe onderzoek zal Tanja Nijboer met haar onderzoeksgroep vervolgstappen gaan zetten om cognitief functioneren op een dynamische, meer ecologisch valide manier in kaart te brengen. Vanuit de kliniek maar ook vanuit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat een pen-en-papier neuropsychologisch onderzoek (NPO) de cognitieve klachten van mensen met hersenletsel niet altijd even goed in kaart brengt. De relatie tussen cognitieve klachten en prestaties op cognitieve tests zal in het nieuwe onderzoek op twee manieren worden aangepakt. Allereerst is een nieuwe cognitieve klachtenlijst ontwikkeld in een multidisciplinair team (revalidatieartsen, ergotherapeuten, klinisch neuropsychologen en experimenteel psychologen) om zo op een betere manier cognitieve klachten te kunnen inventariseren. Deze lijst wordt momenteel onderzocht en gevalideerd. Daarnaast worden patiënten met hersenletsel uitgenodigd om de cognitieve klachtenlijst in te vullen, een pen-en-papier NPO te maken en een boodschappen te in de VRsupermarkt.

This entry was posted in nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.