Home

Welkom op de website van de Neuropsychologie-groep van het Helmholtz Instituut https://helmholtzschool.nl/, Universiteit Utrecht, en de Divisie Hersenen (afdeling Neurologie) van het Universitair Medisch Centrum Utrecht https://www.umcutrecht.nl/nl/

Wat is neuropsychologie?

Neuropsychologie is de subdiscipline binnen de psychologie die zich bezighoudt met het (dis)functioneren van het menselijk brein in relatie tot het gedrag. Enerzijds heeft de neuropsychologie een wetenschappelijk aspect, daar zij

zich bezighoudt met het ontwikkelen en toetsen van modellen over het menselijk brein en de daaraan gekoppelde cognitieve functies, zoals het geheugen, de waarneming, de taal, aandacht en concentratie, emotioneel functioneren en actie. Hiervoor wordt gekeken met behulp van testonderzoek hoe mensen die een beschadiging in het brein hebben opgelopen op bovengenoemde functiegebieden presteren. Zo kunnen neurale systemen in verband gebracht worden met cognitieve functies. Anderzijds heeft de neuropsychologie een klinisch aspect. Mensen die als gevolg van een ziekte of aandoening hersenschade hebben opgelopen kunnen als gevolg hiervan cognitieve problemen hebben. Zij kunnen bijvoorbeeld minder goed nieuwe informatie onthouden, of kunnen niet meer twee dingen tegelijk doen. Middels testonderzoek kan de neuropsycholoog deze cognitieve stoornissen objectiveren en de aard en ernst hiervan vaststellen. Ook kan de neuropsycholoog aanwijzingen geven hoe de patiƫnt met deze stoornissen kan omgaan en welke behandelingsmogelijkheden er zijn.

Onze groep houdt zich bezig met zowel onderzoek als met klinische neuropsychologische werkzaamheden. Het onderzoek is ondergebracht bij het Helmholtz Instituut van de Universiteit Utrecht. De klinische werkzaamheden worden binnen de afdeling Neurologie en Neurochirurgie van het Universitair Medische Centrum Utrecht uitgevoerd. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor bachelors en master onderwijs op het gebied van de neuropsychologie binnen de Universiteit Utrecht. Tevens dragen we bij aan postdoctoraal onderwijs binnen de opleidingen tot Gezondheidszorgpsycholoog en specialist Klinisch Neuropsycholoog.

Comments are closed.