Nieuwe publicatie over angst in de dagen voor een wakkere hersenoperatie

Hoe veel patiënten rapporteren angst in de preoperatieve fase van een wakkere hersenoperatie? En is deze angst te relateren aan specifieke demografische of medische factoren? In een recente studie hebben neuropsycholoog Carla Ruis en collega’s laten zien dat 25% van de patiënten een verhoogde score hebben op een angstvragenlijst in de dagen voor de operatie. Jongere patiënten waren meer angstig dan oudere patiënten, en vrouwen hadden een hogere angstscore dan mannen. Er was echter geen relatie met andere factoren zoals sociaal steunsysteem, of medische factoren als locatie van de tumor of verwachte tumorgraad. Dit geeft aan dat eventuele angst in de preoperatieve fase niet duidelijk voorspeld kan worden en dat begeleiding die geboden zal worden per individu afgestemd moet worden.

Ruis, C., Wajer, I. H., Robe, P., & van Zandvoort, M. (2017). Anxiety in the preoperative phase of awake brain tumor surgery. Clinical Neurology and Neurosurgery, 157, 7-10. DOI: 10.1016/j.clineuro.2017.03.018 [PDF]

This entry was posted in nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.