Nieuwe publicatie lichaamsbeleving anorexia nervosa

In samenwerking met onderzoekers van Monash University in Sydney heeft Manja Engel een studie uitgevoerd naar hoe mensen met anorexia nervosa hun lichaam voelen. Veel mensen met anorexia nervosa hebben de overtuiging dat hun lichaam dikker is dan het in werkelijkheid is. Dit uit zich niet alleen in hoe mensen met anorexia over hun lichaam denken of hoe zij het zien. Ook als je aan mensen met anorexia vraagt om in te schatten hoe groot de afstand tussen twee aanrakingen op hun huid is dan overschatten zij die afstand. Met andere woorden, mensen met anorexia voelen zich letterlijk dikker met hun lichaam, alsof hun huid uitgerekt of opgeblazen is. Om erachter te komen waar deze overschatting van de afstand tussen twee aanrakingen vandaan komt hebben Manja Engel en Stephen Gadsby onderzocht of de schatting die mensen met anorexia maken beïnvloed wordt door hoeveel tijd zij hebben om deze schatting te maken. Uit de resultaten bleek dat hoe meer tijd mensen met anorexia krijgen om in te schatten wat de afstand tussen twee aanrakingen op hun huid is, hoe meer zij die afstand overschatten. Dit gold niet alleen voor mensen die op dit moment anorexia hebben, maar ook voor mensen die in het verleden anorexia hebben gehad. Een grotere overschatting van de afstand tussen twee aanrakingen bij meer tijd om de schatting te maken lijkt erop te wijzen dat de verstoorde waarneming van aanraking door mensen met anorexia voor een belangrijk deel gedreven wordt door cognitieve in plaats van perceptuele factoren.

https://psyarxiv.com/gvr2h/

This entry was posted in nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.