Nieuw artikel over verbetering van de visuele waarneming door beweging en geluid

In een recent studie hebben Joris Elshout en collega’s onderzocht of de visuele waarneming verbeterd kan worden als er meerdere zintuigen betrokken worden bij het reageren op een visuele prikkel. Eerder onderzoek heeft laten zien dat als je wijst naar een visuele prikkel je deze prikkel beter kan waarnemen. Daarnaast weten we uit onderzoek dat als we een prikkel tegelijkertijd kunnen horen en zien we deze ook beter kunnen waarnemen. In het nieuwe onderzoek is gekeken of deze twee effecten samen de waarneming nog meer verbeteren. Dit was inderdaad het geval. Zowel het aanwijzen van een prikkel als het kunnen horen van een prikkel versterkte de visuele waarneming nog meer dan alleen het aanwijzen of het kunnen horen van de visuele prikkel. Deze effecten kunnen worden toegewezen aan versterkte aandacht en multisensorische integratie.

Elshout, J. A., Van der Stoep, N., Nijboer, T. C. W., & Van der Stigchel, S. (2020). Motor congruency and multisensory integration jointly facilitate visual information processing before movement execution. Experimental Brain Research

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00221-019-05714-9.pdf

This entry was posted in nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.