Tanja Nijboer

De focus van mijn werk is de invloed van hersenbeschadiging (voornamelijk CVA) op visuele en multisensorische waarnemings- en aandachtprocessen. Daarbij komen vrijwel alle neuropsychologische facetten aan bod: diagnostiek, experimentele psychologie, en behandeling. Hierbij maak ik gebruik van de nieuwste experimentele en cognitieve inzichten en innovatieve technieken. Ik richt me in mijn onderzoek voornamelijk op hemispatieel neglect als aandacht- en bewustwordingsstoornis.

Na mijn promotie aan Universiteit Utrecht (Thesis: Neuropsychology of Colour Vision), heb ik aan de Universiteit van Hull gewerkt aan onderzoek naar impliciet sociaal leren en de link met autisme. Voor dit onderzoek heb ik een NWO Rubicon subsidie ontvangen.

Vanaf 2010 ben ik met een NWO Veni subsidie (Neuropsychology of space: dissociations and interactions between near and far space) ism Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht de regio-specificiteit (peri- versus extrapersoonlijke ruimte) van hemispatieel neglect gaan onderzoeken.

Vanaf 1 september 2011 ben ik aangesteld als senior onderzoeker bij Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht.  Mijn onderzoek daar richt zich op zowel het ontwikkelen van nieuwe cognitieve (predictie)modellen, maar ook verbeteringen in diagnostiek (experimentele paradigma, virtual reality) en behandeling (prisma adaptatie, tDCS, virtual reality).

Drie lopende studies:

1) De langslopende studie is de RCT PAiR (Prisma Adaptatie in Revalidatie), waarbij we onderzoeken of en zo ja op welke (voor revalidatie belangrijke) uitkomstmaten verbeteringen te objectiveren zijn bij neglect.

2) Een recente studie is de VRsupermarkt (ism Atoms2Bits). We hebben een virtuele supermarkt ontwikkeld die wordt ingezet bij het creeren van een innovatief cognitief model, waarbij neuropsychologische diagnostiek en cognitieve revalidatie de belangrijkste gebieden zijn om de VRsupermarkt te gaan implementeren.

3) De meest recente studie is het ontwikkelen van een digitaal neuropsychologisch onderzoek ism Philips Research.

Onderwijs 

 • Coördinator Neuropsychologische Revalidatie (Master Neuropsychologie)
 • MSc thesis- en stage begeleiding (Master Neuropsychologie, Research Master Neuroscience & Cognition)
 • In bezit van SKOnderwijs (2016)

Onderzoek

 • In bezit van SKOnderzoek (2014)
 • Verbeteren van diagnostiek van neglect
 • Prisma adaptatie en tDCS als experimentele behandeltechnieken voor neglect
 • Digitalisering van neuropsychologische diagnostiek (ism Philips Research)
 • Multisensorische waarneming
 • Virtual Reality

Huidig onderzoek wordt gefinancierd door subsidies van het Revalidatiefonds, Philips Research, Focus Area Game Research (UU).

Nevenactiviteiten

 • Coordinator Thema Cognitie binnen Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht
 • Coordinator Thema Health binnen Focus Area Game Research (UU)
 • Bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie
 • Redactielid bij Tijdschrift voor Neuropsychologie

Links

Voor een lijst met alle publicaties, kijk hier http://www.tanjanijboer.nl

Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht: http://www.dehoogstraat.nl/onderzoek-innovatie/kenniscentrum

Study PAiR:http://www.dehoogstraat.nl/onderzoek-innovatie/diagnoses/beroerte/prisma-adaptatie-in-revalidatie

VRsupermarkt in revalidatie: http://www.dehoogstraat.nl/onderzoek-innovatie/diagnoses/beroerte/de-virtuele-supermarkt

Comments are closed.