Tanja Nijboer

De focus van mijn werk is de invloed van hersenbeschadiging (beroerte, traumatisch hersenletsel, neuro-oncologie, ALS) op cognitie, en dan met name de visuele-spatiele verwerking en aandacht. Daarbij komen vrijwel alle neuropsychologische facetten aan bod: diagnostiek, experimentele psychologie, en behandeling. Hierbij maak ik gebruik van de nieuwste experimentele en cognitieve inzichten en innovatieve technieken.

Na mijn promotie aan Universiteit Utrecht (Thesis: Neuropsychology of Colour Vision), heb ik aan de Universiteit van Hull gewerkt aan onderzoek naar impliciet sociaal leren en de link met autisme. Voor dit onderzoek heb ik een NWO Rubicon subsidie ontvangen.

In 2010 ben ik met een NWO Veni subsidie (Neuropsychology of space: dissociations and interactions between near and far space) ism Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht de regio-specificiteit (peri- versus extrapersoonlijke ruimte) van hemispatieel neglect gaan onderzoeken.

Vanaf 1 september 2011 ben ik naast mijn functie bij de UU aangesteld als senior onderzoeker bij Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht.  Mijn onderzoek daar richt zich op zowel het ontwikkelen van nieuwe cognitieve (predictie)modellen, maar ook verbeteringen in diagnostiek (experimentele paradigma, virtual reality) en behandeling (prisma adaptatie, tDCS, virtual reality).

Grote lopende studies:

1) De grootste studie is de VRsupermarkt (ism Atoms2Bits). We hebben een virtuele supermarkt ontwikkeld, waarmee we stoornissen of tekorten in cognitieve vaardigheden willen onderzoeken na hersenletsel. Daarbij werken we  aan een innovatief cognitief model, waarbij cognitieve vaardigheden meer op de voorgrond staan dan cognitieve functies.

2) Een tweede studie is de ontwikkeling van een nieuw inventarisatie instrument om cognitieve klachten in het dagelijks leven: de CoCo. Momenteel wordt deze lijst onderzocht bij patienten na beroerte, traumatisch hersenletsel, en neuro-oncologie in het UMCU en De Hoogstraat Revalidatie. Daarnaast werken we nauw samen met De Boogh waar een longitudinale studie plaatsvindt.

3) Steeds duidelijker wordt dat bij ALS niet alleen motorische verschijnselen duidelijk op de voorgrond staan, maar zeker ook cognitieve klachten. We werken aan een cognitieve screener om cognitief functioneren in kaart te kunnen brengen bij patienten met ALS (aanpassingen zijn noodzakelijk ivm de motorische problematiek). Daarnaast proberen we sub-typen van dementiele beelden in ALS te onderscheiden.

Afgeronde studies:

1) De langslopende studie was de RCT PAiR (Prisma Adaptatie in Revalidatie), waarbij we onderzochten of na prisma adaptatie op (voor revalidatie belangrijke) uitkomstmaten verbeteringen te objectiveren zijn bij neglect. Voor dit onderzoek hebben we 70 patienten met neglect kunnen includeren. Uit het onderzoek kwam naar voren dat prisma adaptatie in deze fase van herstel geen meerwaarde heeft boven de huidige gebruikelijke zorg. http://www.dehoogstraat.nl/onderzoek-innovatie/diagnoses/beroerte/afgeronde-projecten/prisma-adaptatie-in-revalidatie

2) De tweede, recent afgeronde studie is het ontwikkelen van een digitaal neuropsychologisch onderzoek ism Philips Research. Momenteel zijn we hiervoor uitkomstmaten en normen aan het onderzoeken.

Onderwijs 

 • Coördinator Neuropsychologische Revalidatie (Master Neuropsychologie)
 • MSc thesis- en stage begeleiding (Master Neuropsychologie, Research Master Neuroscience & Cognition)
 • In bezit van SKOnderwijs (2016)

Onderzoek

 • In bezit van SKOnderzoek (2014)
 • Verbeteren van diagnostiek van neglect
 • Prisma adaptatie en tDCS als experimentele behandeltechnieken voor neglect
 • Digitalisering van neuropsychologische diagnostiek (ism Philips Research)
 • Multisensorische waarneming
 • Virtual Reality

Huidig onderzoek wordt gefinancierd door subsidies van het Revalidatiefonds, Philips Research, Focus Area Game Research (UU).

Nevenactiviteiten

 • Coordinator Thema Cognitie binnen Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht
 • Coordinator Thema Health binnen Focus Area Game Research (UU)
 • Bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie https://nvneuropsy.nl
 • Redactielid bij Tijdschrift voor Neuropsychologie
 • Bestuurslid commissie Serious Gaming van DSSH https://www.dssh.nl/commissies/commissie-serious-gaming/

Links

Voor een lijst met alle publicaties, kijk hier http://www.tanjanijboer.nl

Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht: http://www.dehoogstraat.nl/onderzoek-innovatie/kenniscentrum

VRsupermarkt in revalidatie: http://www.dehoogstraat.nl/onderzoek-innovatie/diagnoses/beroerte/de-virtuele-supermarkt

 Prisma adaptatie bij neglect: https://vimeo.com/126383116

Comments are closed.