stagaires over hun stage

Jasper

PasfotoTijdens mijn klinische stage in het Zuwe Hofpoort ziekenhuis en RPC Woerden (in Woerden) heb ik in een enthousiast team van ervaren neuropsychologen geleerd om neuropsychologische diagnostiek te doen. Als stagiair kijk je eerst een aantal keer met de neuropsychologen, maar al vrij snel mag je zelf de testbatterij samenstellen, afnemen en interpreteren. Het leuke aan het ZHZ/RPCW is dat er verschillende afdelingen zijn waar je als stagiair meekijkt. Je kunt te maken krijgen met patiënten met acute neurologische aandoeningen, maar ook met ernstige psychiatrische syndromen, en alles daar tussen in. Naast diagnostiek zijn er bovendien verscheidene mogelijkheden om mee te kijken en zelfs mee te doen met neuropsychologische behandelingen van patiënten met cognitieve klachten. Waarmee je patiënten ook zelf iets kan bieden na het diagnostiektraject.

Marleen

Untitled1Binnen de masteropleiding Neuropsychologie wordt niet snel aan een stageplek binnen een verpleeghuis gedacht. Door eerdere werkzaamheden in een woon-en zorgcentrum, wist ik dat ik graag met ouderen wilde werken. Daarom heb ik in de periode februari-augustus 2013 stage gelopen bij verpleeghuis en reactiveringscentrum Regina Pacis te Arnhem.

Ik heb tijdens deze stage ervaring opgedaan met diagnostiek, behandeling en preventie. Zoals het samenstellen en afnemen van NPO’s, gevolgd door de terugkoppeling naar het multidisciplinaire team of naar de cliënt. Ook heb ik met verschillende cliëntpopulaties mogen werken; psychogeriatrische en gerontopsychiatrische bewoners en (CVA)revalidanten. Ik mocht op den duur zelfs mijn eigen afdeling leiden!

Deze stageperiode heeft mij veel gebracht; werkervaring, zelfstandigheid en veel nieuwe inzichten. Ik kan iedereen een stageplek binnen de V&V sector aanraden!

Marleen Maatman, MSc.

Marieke

IMG_1152Mijn naam is Marieke Dekker en ik ben in februari 2014 afgestudeerd. Tijdens de master Neuropsychologie heb ik stage gelopen bij Birkhoven Zorggoed, een verpleeghuis met een revalidatieafdeling. In de eerste weken keek ik vooral mee met mijn drie stagebegeleiders. Al gauw mocht ik steeds meer zelf doen, zoals NPO’s of screenings afnemen en interpreteren. Een screening geeft een idee over of de cognitieve functies ‘pluis’ of ‘niet pluis’ zijn, dit wordt bijvoorbeeld gebruikt bij mensen die een hersenbloeding hebben gehad. Ook was ik veel bezig met het opstellen van benaderingsadviezen. Een benaderingsadvies is een plan waarin staat waar rekening mee moet worden gehouden bij een bepaalde cliënt. Stel dat een cliënt na zijn hersenbloeding moeite heeft met plannen, dan staat in het benaderingsadvies bijvoorbeeld het advies om handelingen op te delen in stapjes.

De instelling is interdisciplinair, dus je werkt samen met fysiotherapeuten, logopedisten, verzorgers, et cetera. Ook zijn er verschillende afdelingen, zoals voor revalidatie, dementie en lichamelijke klachten. Door deze veelzijdigheid en de leuke stagebegeleiders heb ik het ontzettend naar mijn zin gehad.

 

Comments are closed.