Specialisatie KNP

Informatie over de specialistische opleiding tot Klinisch Neuropsycholoog (KNP)

Met ingang van januari 2004 is de specialistische opleiding tot Klinisch Neuropsycholoog van start gegaan. Het curriculum en draaiboek van deze opleiding zijn opgezet door een curriculumcommissie die werd ingesteld door het bestuur van de sectie neuropsychologie van het NIP, met nauwe betrokkenheid van de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NVN) en het Nederlands Convent van Hoogleraren in de Neuropsychologie.

De Klinisch Neuropsycholoog is deskundig op het gebied van de cognitieve, emotionele en gedragsgevolgen van hersendisfuncties, alsmede de begeleiding en behandeling daarvan bij jeugdigen en volwassenen.

Het cursorisch deel van de opleiding tot Klinisch Neuropsycholoog duurt drie jaar (600 lesuren). Het onderwijs vindt plaats in een blok van twee aaneengesloten dagen, een keer per maand op de maandag en de dinsdag. Het praktijkgedeelte van de opleiding duurt 4 jaar (met een minimale aanstelling van 24 uur per week) (totaal 3240 praktijkuren). De opleideling wordt in een praktijkinstelling opgeleid onder supervisie en onder begeleiding van een praktijkopleider. Regelmatig vindt evaluatie van de vorderingen van de opleideling plaats in evaluatie bijeenkomsten met de praktijkopleider en de hoofdopleider. Het cursorisch deel van de opleiding vindt plaats in Utrecht. Er is plaats voor 18 opleidelingen. Inschrijving staat open voor GZ-psychologen.

De uitvoering van de opleiding is in handen van de RINO-groep te Utrecht.

Comments are closed.