Polikliniek Revalidatie, Verplegingswetenschappen & Sport

Binnen deze afdeling worden cognitieve problemen verder in kaart gebracht om richting te geven aan revalidatiebehandeling en aanpassing in het dagelijks leven. De (klinisch) neuropsycholoog maakt deel uit van het multidisciplinaire behandelteam, verder bestaande uit revalidatie-arts, fysiotherapeut, logopedie, ergotherapie, maatschappelijk werk en klinisch psycholoog. Ook individuele en groepsbehandeling na licht hersenletsel behoort tot de taken. Bijvoorbeeld een 46-jarige vrouw die na een ongeval hersenletsel heeft opgelopen en daardoor moeilijk loopt, maar ook vergeetachtig is en last heeft van somberheid en vermoeidheid.

Comments are closed.