Thesis neuropsychologie

Algemeen

De thesis Neuropsychologie heeft een omvang van 15 ECTS en is onderdeel van het Masterprogramma neuropsychologie. In de thesis Neuropsychologie doet de student ervaring op met het opzetten, uitvoeren en verslagleggen van neuropsychologisch onderzoek. Het thesisonderzoek kan op verschillende manieren worden ingevuld, bijvoorbeeld als meta-analyse of experimenteel onderzoek bij patiënten en/of gezonde controles. De precieze vorm en inhoud van de thesis zullen bepaald worden in overleg met de begeleider. Voorbeelden van onderwerpen voor het thesisonderzoek (gerangschikt per docent):

  • Prof. dr. Albert Postma: Spatiële cognitie, geheugen.
  • Prof. Dr. Chris Dijkerman: Visuele en tactiele waarneming, motoriek, hemispatieel neglect.
  • Dr. Martine van Zandvoort: Cognitieve stoornissen na CVA en neurologische aandoeningen, kleurwaarneming, revalidatie.
  • Dr. Tanja Nijboer: Waarneming (visueel, multimodaal), synaesthesie, diagnostiek van hemispatieel neglect, revalidatie van hemispatiaal neglect.
  • Dr. Nathan van der Stoep (thesiscoordinator): Multisensorische integratie, ruimtelijke waarneming, crossmodale ruimtelijke aandacht, zintuigelijke herkalibratie, gehoorverlies.
  • Dr. Anouk Keizer: Multisensorische processen en lichaamsrepresentatie, eetstoornissen, virtual reality.

Daarnaast zullen ook onderwerpen aangeboden worden door de andere thesisdocenten. Meer informatie over de door hen aangeboden en andere specifieke thesis-onderzoeksprojecten zal op Blackboard bekend worden gemaakt. Toetsing geschiedt voor het grootste deel op basis van een verslag over het uitgevoerde onderzoek, maar deels ook op theoretisch inzicht, onderzoeksvaardigheden, werkhouding en mondelinge presentatie.

Meer informatie over de procedure, begeleiding en het uiteindelijke verslag kun je hier downloaden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de thesiscoordinator Nathan van der Stoep.

Comments are closed.