Klinische stage

Algemeen

De klinische stage maakt onderdeel uit van de neuropsychologie-opleiding en vindt plaats tijdens de masteropleiding neuropsychologie. De stage heeft als doel het verwerven van praktijkervaring op het gebied van de klinische neuropsychologie. Deze externe stage kan gevolgd worden in een instelling waar men onder supervisie van een neuropsycholoog diagnostische werkzaamheden kan verrichten gericht op de cognitieve functies. Dit kan bijvoorbeeld een afdeling neurologie zijn in een algemeen ziekenhuis, een psychiatrisch centrum, een verpleeghuis, assessmentcenter, revalidatiecentrum of een academisch medisch centrum. Een lijst van goedgekeurde stageplaatsen kan opgevraagd worden bij de stagecoördinator. De stage staat onder begeleiding van een GZ-psycholoog in de instelling (de stagementor) en een docent van de opleiding (de stagedocent). De minimale omvang van de stage is 520 uur (benodigde aantal uur voor behalen Basisaantekening Psychodiagnostiek), waarin de nadruk doorgaans ligt op de diagnostiek, maar er tevens aandacht is voor indicatiestelling en behandeling. NB. Om de benodigde 25 studiepunten te behalen moet de stage 700 uur beslaan.

(ex-)studenten over hun stage

Solliciteren

Gezien het beperkte aantal stageplaatsen is het aan te raden je tijdig te gaan oriënteren op een stage. Allereerst moet je voor jezelf weten in wat voor soort instelling je stage wilt lopen. Informatie over stageplaatsen kun je krijgen door eerdere stageverslagen (deze staan in de witte kast tegenover Langeveld H003 (achterkant van de kast)) te raadplegen, de lijst van stageadressen te bekijken of contact op te nemen met de stagecoördinator. Je kunt contact opnemen met de instelling middels een sollicitatiebrief. Hierin introduceer je jezelf, geef je aan wat de relevante cursussen zijn die je gevolgd hebt op het moment dat je stage gaat lopen, wanneer je beschikbaar bent en hoeveel tijd je daarvoor hebt (zowel de duur als het aantal dagen per week).

Vervolgens zullen selectiegesprekken plaatsvinden. Let op! Door het groeiende aantal masterstudenten neuropsychologie is er sprake van een grote concurrentie en is het mogelijk dat niet alle studenten een klinische stageplek kunnen bemachtigen.

 

Beoordeling

De directe stagebegeleiding vindt plaats in de instelling, maar de stagedocent van de opleiding is verantwoordelijk voor de feitelijke eindbeoordeling. Aan het einde van de stage dient de stagiair(e) bij deze docent een stageverslag in te leveren, waarin tevens drie diagnostische casussen zijn opgenomen (voor richtlijnen zie de stagenota). Ook dient de stagementor een schriftelijke beoordeling aan de docent door te geven. De eindbeoordeling is zowel gebaseerd op het oordeel van de stagementor als op het stageverslag.

Voor vragen over de stage kun je terecht bij de stagecoördinator masterneuropsychologie_klstage@uu.nl.

Klik hier voor Stagenota Neuropsychologie 2020-2021

 

Comments are closed.