Onderwijs

Een neuropsycholoog is een universitair geschoolde psycholoog die zich heeft gespecialiseerd in het vakgebied van de neuropsychologie. Er bestaat (nog) geen wettelijk beschermde titel neuropsycholoog (zie echter onder Specialisatie). De Utrechtse opleiding tot neuropsycholoog bestaat uit verschillende onderdelen:

  • De bachelorsopleiding Psychologie is een driejarige brede universitaire opleiding waarin de diverse basisvakken van de psychologie gevolgd kunnen worden, en veel nadruk wordt gelegd op het verwerven van algemene academische vaardigheden. Deze opleiding wordt afgesloten met het bachelordiploma, en de titel Bachelor of Science (BSc). Binnen de bacheloropleiding psychologie bestaat in Utrecht de mogelijkheid om een studiepad te volgen dat een goede voorbereiding vormt voor de vervolg-master Neuropsychologie.
  • De masteropleiding neuropsychologie is een éénjarige universitaire professionele opleiding waarin de nadruk ligt op kennis en vaardigheden op het gebied van de neuropsychologie. Een deel van deze opleiding bestaat uit het onder supervisie van een neuropsycholoog werkzaam zijn in een zorginstelling (de zogenaamde diagnostiekstage). De opleiding wordt afgesloten met het masterdiploma en de titel Master of Science (MSc). Tevens wordt hiermee voldaan aan de eisen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek van het NIP en aan de eisen voor toelating tot de postdoctorale opleiding tot gz-psycholoog.
  • De postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog-BIG wordt in Utrecht verzorgd door de Stichting PDO, een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht en de Rino Groep. Deze 2-jarige opleiding bestaat voor een groot deel uit klinische werkzaamheden (een opleidingsplaats), en voor een klein deel uit cursorisch onderwijs. Na deze opleiding is iemand gezondheidszorgpsycholoog-BIG en kan men zelfstandig werkzaam zijn binnen de gezondheidszorg. Een gz-psycholoog met een MSc in de neuropsychologie en een opleidingsplaats in een neuropsychologisch werkveld kan de meest voorkomende neuropsychologische stoornissen diagnosticeren en is thuis in het gebied van de revalidatie en behandeling hiervan.

 

Onderwijs Utrechtse neuropsychologie-opleiding

Op deze pagina’s vind je informatie over specifieke cursusonderdelen binnen de Utrechtse neuropsychologie-opleiding: (Let op: deze informatie vervangt niet de informatie die in de studiegids of op Studion te vinden is, maar is hier een aanvulling op)

Masteropleiding Neuropsychologie:

Comments are closed.