Promotie Teuni ten Brink – Visuospatieel neglect na beroerte: Heterogeniteit, diagnostiek en behandeling

Ieder jaar krijgen in Nederland ongeveer 45.000 mensen een beroerte, waarna 30 tot 50% van de mensen visueel neglect heeft. Mensen met neglect negeren of ontkennen de helft van hun lichaam of een deel van de ruimte om hen heen, hoewel zij niet blind zijn. Veel mensen met neglect zijn zich niet bewust van hun aandoening of rapporteren zelf geen klachten. Patiënten met neglect revalideren minder snel en goed, en eenmaal thuis zijn zij minder zelfstandig dan patiënten zonder neglect. Een goede behandeling is dus van belang. Het doel van dit proefschrift was om neglect beter te begrijpen, beter te kunnen testen en vervolgens beter te kunnen behandelen. Hiervoor hebben we onderzoek gedaan naar verschillende subtypes van neglect, zoals linkszijdig versus rechtszijdig neglect, en neglect voor de nabije versus de verre ruimte. We vonden dat links- en rechtszijdig neglect beide vaak voorkomen na een beroerte, en beide consequenties hebben voor de zelfredzaamheid. Beide subtypes zouden dan ook moeten worden meegenomen in wetenschappelijk onderzoek en worden gediagnosticeerd in de klinische praktijk. Daarnaast hebben we onderzocht hoe we neglect beter kunnen vaststellen, omdat nu vaak discrepantie is tussen ‘statische’ testsituaties en het dynamische dagelijks leven. We onderzochten de Mobility Assessment Course, een dynamische multitaak die geschikt blijkt om neglect in kaart te brengen. Ook onderzochten we hoe we zoekorganisatie konden meten, en welke hersengebieden betrokken zijn bij visueel zoeken. Tot slot onderzochten we prisma adaptatie als behandeling voor neglect in de subacute fase na een beroerte. We vonden geen vermindering van neglect na prisma adaptatie vergeleken met een placebobehandeling. Een reden voor deze neutrale resultaten zou de heterogeniteit van de stoornis kunnen zijn, met name in de subacute fase na de beroerte. De grote variatie tussen patiënten, en binnen patiënten over tijd, zou het effect van prisma adaptatie kunnen hebben overschaduwd. Concluderend is prisma adaptatie in ieder geval niet effectief voor alle patiënten met neglect en zou, gebaseerd op deze resultaten, niet moeten worden geïmplementeerd in de zorg.

Teuni ten Brink verdedigt haar proefschrift op 20 februari.

Wil je het proefschrift lezen?
Dat kan hier: http://teunitenbrink.nl/Downloads/Dissertation_AFTB.pdf

This entry was posted in nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.