Nieuw artikel over geluidwaarneming met visuele bewegingsgebieden

In een recent artikel in het tijdschrift Current Biology schrijft Nathan van der Stoep samen met collega David Alais van de Universiteit van Sydney over een nieuwe ontdekking. Het is al een tijd bekend dat er gebieden in de hersenen zijn die specifiek betrokken zijn bij het waarnemen van visuele beweging (bv. een auto die voorbijrijdt). Er zijn echter geen gebieden gevonden die duidelijk betrokken zijn bij het waarnemen van bewegende geluidsbronnen (auditieve bewegingswaarneming, bv het geluid van een auto die voorbijrijdt). Een recente studie heeft voor het eerst laten zien waarom dit nooit gevonden is: auditieve beweging wordt ook verwerkt in het visuele bewegingsgebied.

Van der Stoep, N., & Alais, D. (2020). Cross-modal motion perception: Auditory motion encoded in a visual motion area. Current Biology.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960982220306497

Posted in nieuws | Reacties staat uit voor Nieuw artikel over geluidwaarneming met visuele bewegingsgebieden

master neuropsychology van start!

De zomer zit er op, het academisch jaar is van start gegaan! Dit jaar mogen we ruim 50 studenten welkom heten bij de master neuropsychology. Afgelopen dinsdag vond de introductie plaats via Teams en hebben studenten daarna kennis kunnen maken met hun tutor. Wij wensen alle studenten een heel leerzaam jaar. Ondanks alle corona maatregelen gaan we er met z’n allen een fantastisch jaar van maken!

Posted in nieuws | Reacties staat uit voor master neuropsychology van start!

artikel over tastwaarneming

Tastwaarneming is belangrijk voor veel aspecten van het dagelijks leven. In een recent artikel in Trends in Cognitive Science, beschrijven Edward de Haan en Chris Dijkerman een nieuw model van hoe het brein tastprikkels verwerkt. Zij noemen vijf specifieke, deels overlappende netwerken die betrokken zijn bij: 1. het herkennen van voorwerpen op de tast, 2. lichaamswaarneming, 3. lichaamsbewustzijn, 4. affectieve tastwaarneming en 5. het aansturen van bewegingen.

Het artikel lees je hier;

https://www.cell.com/trends/cognitive-sciences/fulltext/S1364-6613(20)30105-4

Posted in nieuws | Reacties staat uit voor artikel over tastwaarneming

Cognitive Complaints – Participation (CoCo-P)

Om cognitieve klachten in dagelijks leven goed en systematisch te kunnen uitvragen is een inventarisatie instrument ontwikkeld dat voor aandacht, executieve functies en geheugen klachten in dagelijks leven situaties uitvraagt. Dit nieuwe inventarisatie instrument is onderzocht in een groep patienten met niet aangeboren hersenletsel. De vragenlijst is te vinden op

http://www.kcrutrecht.nl/producten/coco-p

Posted in nieuws | Reacties staat uit voor Cognitive Complaints – Participation (CoCo-P)

Van de 15-woordentest naar ‘Heb ik nu wel alle boodschappen gedaan?’

Neuropsychologisch onderzoek is meestal gericht op het in kaart brengen van de maximale capaciteit van verschillende cognitieve domeinen of functies, onder ideale omstandigheden gemeten. Als we echter meer willen weten over hoe mensen functioneren in het dagelijks leven is het belangrijk om ook cognitie onder die omstandigheden te meten. In dit artikel wordt een continuum gepresenteerd met instrumenten voor het in kaart brengen van cognitieve functies, van ‘kunstmatig’ NPO tot dagelijks leven.

Link naar het artikel:

NP-15-1-3

Posted in nieuws | Reacties staat uit voor Van de 15-woordentest naar ‘Heb ik nu wel alle boodschappen gedaan?’