nieuwe studies naar ALS

Motorische problemen staan nog altijd voorop als het gaat om ALS maar een groot deel van de patienten met ALS heeft in meer of mindere mate ook te maken met cognitieve problemen. In het eerste van deze twee artikelen wordt een overzicht gegeven van de huidige screeningtest voor cognitie te gebruiken bij patienten met ALS. In het tweede artikel staat de vraag centraal in hoeverre ALS als 1 – neuromusculaire – aandoening gezien moet worden.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21678421.2020.1732424

Is it accurate to classify ALS as a neuromuscular disorder?

van Es MA, Goedee HS, Westeneng HJ, Nijboer TCW, van den Berg LH.Expert Rev Neurother. 2020 Sep 1:1-12. doi: 10.1080/14737175.2020.1806061. Online ahead of print.PMID: 32749157
This entry was posted in nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.