nieuwe studie anorexia nervosa

Jojanneke Bijsterbosch, PhD student in het Dijkermanlab, heeft recent een studie gepubliceerd in de Journal of Eating Disorders. In deze studie is gekeken naar de relaties tussen intolerantie voor onzekerheid, piekeren en lichaamsontevredenheid bij adolescente meisjes met anorexia nervosa. Intolerantie voor onzekerheid is op te delen in twee componenten: prospective and inhibitory. De laatstgenoemde bleek het sterkst geassocieerd te zijn met lichaamsontevredenheid, wat een belangrijk aanknopingspunt kan zijn voor behandeling van adolescente meisjes met anorexia nervosa. Verder bleek dat, in tegenstelling tot bij volwassen vrouwen met anorexia nervosa, piekeren niet van groot belang is.

Het artikel is open access beschikbaar op:

https://jeatdisord.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s40337-021-00523-4

This entry was posted in nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.