Nieuw artikel over de representatie van de peripersoonlijke ruimte rondom de voeten

Het is welbekend dat de ruimte rondom ons lichaam (de peripersoonlijke ruimte) belangrijk is en anders wordt gerepresenteerd dan de ruimte verder weg. Deze peripersoonlijke ruimte is met name relevant voor het maken van bewegingen en als defensieve ruimte, gekoppeld aan bescherming van het lichaam. Veel onderzoek naar de peripersoonlijke ruimte is tot nu toe gedaan bij het bovenlichaam, rondom het gezicht of de handen. Veel minder is bekend over hoe de peripersoonlijke ruimte rondom de benen is gerepresenteerd. In een recent artikel gebruikten Kayla Stone en collega’s een multisensorisch stimulatie paradigma om de peripersoonlijke ruimte rondom de voeten in kaart te brengen. Ze lieten hierbij visuele stimuli op de voeten afkomen, gevolgd door een tactiele stimulus of the voet. Analyse van de reactietijden liet zien dat er net als bij de handen een grens tussen peri- en extrapersoonlijke ruimte kon worden gevonden, maar dat deze grens verder lag bij de voeten (rond 73 cm) dan in andere studies bij de handen is vastgesteld (+/- 41cm).

Stone, K.D., Kandula, M., Keizer, A., Dijkerman, H.C. (2017). Peripersonal space boundaries around the lower limbs. Experimental Brain Research. DOI 10.1007/s00221-017-5115-0.

This entry was posted in nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.