Congres Nederlands Geheugenpoli Netwerk

Dinsdag 13 november vond het derde congres van het Nederlands Geheugenpoli Netwerk plaats. Een inspirerende dag waarbij verschillende disciplines (klinisch neuropsychologen, neurologen, geriaters, psychiaters, verpleegkundig specialisten, onderzoekers) zich inzetten voor een betere kwaliteit zorg voor mensen met geheugenproblemen en hun naasten.

www.geheugenpoliklinieken.nl

This entry was posted in nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.